Sunday, 11 December 2011

Organisasi Kandungan

KSSR Pendidikan Moral digubal mengikut tema dan mengandungi enam tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai universal . Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya.Tema-tema tersebut adalah seperti berikut. 

  • Tahun 1 : Diri Saya
  • Tahun 2 : Saya dan Keluarga
  • Tahun 3 : Saya dan Sekolah
  • Tahun 4 : Saya dan Jiran
  • Tahun 5 : Saya dan Masyarakat
  • Tahun 6 : Saya dan Negara

No comments:

Post a Comment