Wednesday, 7 December 2011

Maksud Moral

Bermaksud ajaran berkenaan dengan baik buruk  sesuatu perbuatan, sikap atau cara berkelakuan yang yang berasaskan baik buruk sesuatu akhlak. Moral melibatkan pertimbangan nilai dalam bentuk pernyataan normatif, namun bukan semua pernyataan normatif melibatkan soal  moral.

Kepentingan Pendidikan Moral

  1. Membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang kearah keharmonian dan kestabilan Negara serta masyarakat global ( Matlamat KSSR )
  2. Selaras dengan prinsip ke-5 dalam Ruku Negara
  3. Selaras dengan cabaran ke-4 dalam Wawasan 2020


No comments:

Post a Comment